Pokerlektioner för livet

Pokerproffset Liv Boeree talar om hur man kan dra nytta av lärdomar från pokern till ditt dagliga liv.

Pokerstrategi

Man kan få reda på en hel del om en människa genom att spela poker med dem brukar en del säga. En som vet en hel del om detta är pokerproffset Liv Boeree som i detta videoklipp förklarar vilket mindset och vilken lärdom man kan dra från pokerspel för hur man kan tänka och bättre lyckas i livet, till exempel att man inte ska kasta bra pengar efter dåliga vilket kan vara fallet när man är involverad i en stor pott och ny information tillkommer i form av ett nytt kort på bordet. Många gör då misstaget att fortsätta spela handen och lägger in mer marker för att man redan är involverad trots att man vet att man med största sannolikhet vet att man redan har förlorat. Detta är även många gör som misstag i livet, till exempel när man gjort en investering/projekt som inte går som tänkt men i och med att man redan lagt ned massa tid och resurser så fortsätter man att lägga energi på investeringen/projektet även trots ny information pekar på att det förmodligen inte är så bra idé att fortsätta. Mycket sevärd och insiktsfull!